Υγρομόνωση

ΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑ

Η μόνωση στο δώμα είναι μια σύνθετη κατασκευή που εξυπηρετεί τη πλήρη προστασία του κτιρίου από την εισροή νερού και υγρασίας, ενώ επίσης εκπληρώνει και τις απαιτήσεις για θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία. Για να επιτευχθούν η θερμομόνωση, η πυρασφάλεια και η ηχομόνωση σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν οι πλάκες πετροβάμβακα σφικτά η μια δίπλα στην άλλη για να εξασφαλιστεί η ποιότητα της μόνωσης. Το φύλλο υγρομόνωσης τοποθετείται κατευθείαν πάνω στις πλάκες πετροβάμβακα και στερεώνεται μηχανικά περιμετρικά στο στηθαίο. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι :

  • Αυξημένη προστασία από τη φωτιά στο κτίριο αφού το υλικό ανήκει στα άκαυστα με θερμοκρασία τήξης περίπου 1000°C
  • Σημαντική βελτίωση στις συνθήκες διαβίωσης λόγω της προσφερόμενης ηχομόνωσης
  • Αποτροπή υπερθέρμανση των επιφανειών της στέγης ή ταράτσας και μειώνει ταυτόχρονα τις απώλειες ενέργειας στο εσωτερικό του κτιρίου
  • Δεν απορροφά νερό ένα υδροφοβικό υλικό και δεν γίνεται συμπύκνωση υδρατμών στη δομή του δώματος από την εσωτερική επιφάνεια. Το υλικό είναι υδροφοβισμένο σε όλη την διατομή του και προστατεύεται από ανάπτυξη μυκήτων και μούχλας
  • Απλή και γρήγορη εγκατάσταση
Maxen Υγρομόνωση