Τοιχοποιίες-επενδύσεις και οροφές από διπλές στρώσεις γυψοσανίδας με μόνωση πετροβάμβακα