θερμομόνωση με πετροβάμβακα DDP πάχους 8εκ και στεγάνωση με ασφαλτόπανο