θερμομόνωση με πετροβάμβακα DDP πάχους 5εκ και στεγάνωση με ασφαλτόπανο