Θερμομόνωση

Οι τοίχοι αποτελούν βασικό δομικό στοιχείο του κτιρίου και καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις θερμικές ανάγκες του. Η θερμομόνωση συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη προσφέροντας υγιές εσωτερικό περιβάλλον.

Η εφαρμογή της μπορεί να γίνει ποικιλοτρόπως και συνδυαστικά ανάλογα με τις απαιτήσεις της υφιστάμενης ή νέας κατασκευής. Οι απαιτήσεις αυτές εξαρτώνται από την περιοχή, τον τρόπο δόμησης, την ενεργειακή βαθμίδα που πρόκειται να πετύχουμε, την απόσβεση που ενδεχομένως θέλουμε. Επίσης, γεωμετρικά χαρακτηριστικά και οικονομικά κριτήρια καθορίζουν το είδος και τον τρόπο της μόνωσης καθώς και τις απαιτήσεις του πελάτη. Τα είδη διαχωρίζονται σε τρία :

  • Εξωτερική θερμομόνωση
  • Εσωτερική θερμομόνωση
  • Μόνωση στο διάκενο
Maxen Θερμομόνωση