Ξηρά Δόμηση

Με την ξηρά δόμηση μπορούμε να πετύχουμε κατοικίες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης χρησιμοποιώντας υψηλής απόδοσης μονώσεις και ενεργειακά αποδοτικά κουφώματα. Στην πράξη μπορούμε να πούμε ότι χρειαζόμαστε 5,0lt πετρέλαιο ή 5,0μ3 φυσικού αερίου ανά μ2 επιφανείας το χρόνο εξοικονομώντας 50% χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με τις συμβατικές κατοικίες.

Εξωτερική θερμομόνωση - εσωτερικές τοιχοποιίες από γυψοσανίδες καθώς και οροφές με μόνωση ορυκτοβάμβακα

Λεπτομέρειες

Εξωτερική θερμομόνωση με γραφιτούχα πολυστερίνη- εσωτερικές τοιχοποιίες από γυψοσανίδα και οροφές διακοσμητικές

Λεπτομέρειες

Εξωτερική θερμομόνωση με διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη πάχους 8εκ - εσωτερικές τοιχοποιίες, επενδύσεις και οροφές από διπλές και τριπλές στρώσεις γυψοσανίδας με μόνωση

Λεπτομέρειες

Κατασκευή όψης από τσιμεντοσανίδα με επένδυση ξύλου καθώς επίσης εσωτερικά χωρίσματα και επενδύσεις από γυψοσανίδα με μόνωση ορυκτοβάμβακα πάχους 8εκ

Λεπτομέρειες

Τοιχοποιίες-επενδύσεις και οροφές από διπλές στρώσεις γυψοσανίδας με μόνωση πετροβάμβακα

Λεπτομέρειες