Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτων και λοιπών χρήσεων και ισχύει για 10 έτη. Το πιστοποιητικό δείχνει την κατάταξη του υπό εξέταση κτιρίου σύμφωνα με τις καταναλώσεις του.

Τα ΠΕΑ εκδίδονται από τους ενεργειακούς επιθεωρητές, αφού ο ιδιοκτήτης παρέχει πληροφορίες πριν ή και κατά την διεργασία της ενεργειακής επιθεώρησης όπως:

  1. στοιχεία ιδιοκτήτη και αριθμός εθνικού κτηματολογίου ή ΚΑΕΚ
  2. αρχιτεκτονικά, Η/Μ σχέδια καθώς και οικοδομική άδεια
  3. μελέτη θερμομόνωσης ή κανονισμό ενεργειακής απόδοσης
  4. τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (ΔΕΗ, φυσικό αέριο) και φύλλα συντήρησης του καυστήρα
  5. δελτία αποστολής δομικών υλικών και πιστοποιητικά υλικών

Ο ενεργειακός επιθεωρητής κατά την αυτοψία του καταγράφει και υπολογίζει τα χαρακτηριστικά του κελύφους τον προσανατολισμό του κτιρίου, τα στοιχεία θέρμανσης, ψύξης, αερισμού και φωτισμού καθώς και την κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης. Επιπρόσθετα στους υπολογισμούς του λαμβάνονται υπόψη τυχόν εγκατεστημένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παραμέτρους εσωτερικής ποιότητας. Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων θα κατατάξουν το κτίριο σε μία από της εννέα κατηγορίες. Οι συστάσεις από τον ενεργειακό επιθεωρητή είναι υποχρεωτικές και αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση του εξεταζόμενου κτιρίου.