Παρουσίαση της εταιρίας δείγματος προκατοικίας χαμήλης ενεργειακής κατανάλωσης 2012