Παρουσία της εταιρίας στην έκθεση οικοδομή το 2008