Μόνωση σε πολυκατοικία πέντε ορόφων με διογκωνένη γραφιτούχα πολυστερίνη πάχους 6εκ

Το έργο κατασκευάστηκε το 2014-2015 με τις ελάχιστες απαιτήσεις του κανονισμού ενεργειακής απόδοσης. Εφαρμόστηκε γραφιτούχα πολυστερίνη πάχους 6 εκ. προσδίδοντας στην κατασκευή καλύτερο λ=0,03 w/mk έναντι της λευκής πολυστερίνης και άρα καλύτερο U συντελεστή θερμοπερατότητας.