Μόνωση σε μεζονέτα με διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 6εκ

Έχουν  εφαρμοστεί οι ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ με πάχος μόνωσης 6 εκ. Το τελικό επίχρισμα είναι τσιμεντοειδές κατ' επιλογή και όχι ακρυλικό, διότι προσφέρει πολύ καλύτερη διαπνοή στο δομικό στοιχείο.