Μόνωση σε μεζονέτα με διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 10 εκ

Επιλέχθηκε πάχος 10 εκ., διότι η κατασκευή ολοκληρώθηκε πριν το 1980. Μέχρι τότε οι κατασκευές ήταν αμόνωτες. Μετά το έτος αυτό ψηφίστηκε ο πρώτος κανονισμός θερμομόνωσης κτιρίων και άρχισαν στοιχειωδώς να μονώνονται τα κτίρια. Επίσης, στην όψη διακρίνουμε την κατασκευή μαρκίζων με διογκωμένη πολυστερίνη περιμετρικά των κουφωμάτων.