Μόνωση οροφής με ορυκτοβάμβακα πάχους 10εκ και ηχοαπορροφητικές γυψοσανίδες καθώς και επενδύσεις τοιχοποιίας με μόνωση ορυκτοβάμβακα πάχους 8εκ