Μόνωση με ορυκτοβάμβακα πάχους 9εκ και άνθυγρη γυψοσανίδα