Μόνωση με εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5εκ και άνθυγρη γυψοσανίδα