Μόνωση ισόγειου και Α' ορόφου με πετροβάμβακα πάχους 8εκ

Η κατοικία περιβάλλεται από βλάστηση και είχε ανεπαρκή μόνωση. Γι' αυτό το λόγο εφαρμόσθηκε ο πετροβάμβακας 8 εκ. Επίσης, το τελικό του επίχρισμα είναι τσιμεντοειδές για να διατηρήσει την υψηλή διαπνοή που προσφέρει.