Μόνωση Β' οροφου σε πολυκατοικία με διογκωνένη γραφιτούχα πολυστερίνη πάχους 7εκ

Στο έργο αυτό η ιδιαιτερότητα είναι η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης αποκλειστικά στον δεύτερο όροφο σε πολυκατοικία πέντε ορόφων συνολικά. Η θερμομόνωση συνέβαλε ουσιαστικά θερμικά και αισθητικά.