Μόνωση Α' ορόφου με πετροβάμβακα πάχους 5εκ

Το έργο βρίσκεται σε πυκνοκατοικημένη περιοχή και ο πετροβάμβακας συμβάλλει στην ηχομόνωση των χρηστών του κτιρίου από τους εξωγενείς θορύβους.