Θερμομόνωση πυλωτής

Μόνωση με εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5εκ και άνθυγρη γυψοσανίδα

Λεπτομέρειες

Μόνωση με ορυκτοβάμβακα πάχους 9εκ και άνθυγρη γυψοσανίδα

Λεπτομέρειες