Μόνωση σε προκατοικία με διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 5εκ

Σε αυτό το έργο έχει εφαρμοσθεί εξωτερική θερμομόνωση σε OSB πάνελ. Τα πάνελ φέρουν επιπλέον μόνωση πολυστερίνη στο διάκενο και εσωτερική θερμομόνωση με πετροβάμβακα και γυψοσανίδα.

Αθροιστικά οι μονώσεις έχουν πάχος 17 με 18 εκ. Αυτό σημαίνει ότι ο συντελεστής θερμοπερατότητας στις τοιχοποιίες κυμαίνεται μεταξύ U=0,25w/mk ~ U=0,30w/mk.