Εφαρμογή τσιμεντοσανίδας με μόνωση πάχους 5εκ πολυστερίνης και 5εκ πετροβάμβακα καθώς και διπλή στρώση γυψοσανίδας