Διπλός σκελετός με 15εκ μόνωση αποτελούμενος από τσιμεντοσανίδα

Διπλός σκελετός με 15εκ μόνωση αποτελούμενος από τσιμεντοσανίδα  στην εξωτερική όψη και διπλή άνθυγρη γυψοσανίδα στην εσωτερική