Διπλός σκελετός με 10εκ μόνωση αποτελούμενος από τσιμεντοσανίδα στην εξωτερική όψη και διπλή ινογυψοσανίδα στην εσωτερική