Εξωτερική θερμομόνωση πάχους 5εκ με διογκωμένη πολυστερίνη

Εξωτερική θερμομόνωση πάχους 5εκ με διογκωμένη πολυστερίνη σε τσιμεντοσανίδα και ορυκτοβάμβακα πάχους 10εκ με διπλή στρώση άνθυγρης γυψοσανίδας