Ξύλινα Πανέλα

Η τεχνολογία των πανέλων υπάρχει από αιώνες πριν με άλλες μορφές. Χαρακτηριστικός τους είναι ο πολύ χαμηλός συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας πετυχαίνοντας 50% με 60% καλύτερη θέρμο-ηχομόνωση από οποιαδήποτε συμβατική κατασκευή. Έχει εξαιρετικά μεγάλες μηχανικές αντοχές και ταχύτητα ολοκλήρωσης της κατασκευής να φτάνει και της επτά ημέρες. Η ποιότητα είναι ελεγχόμενη και τυποποημένη.

Είναι ιδανικό σύστημα δόμησης για την κατασκευή παθητικής κατοικίας πετυχαίνοντας καταναλώσεις μέχρι και 15kwh/m2 επιφανείας το έτος, όσο επιβάλλεται από τους διεθνείς κανονισμούς παθητικού σχεδιασμού. Επιπρόσθετα χρειαζόμαστε U=0,10w/m2k έως U=0,15w/m2k για το κτιριακό κέλυφος και U<0,8w/m2k για τα κουφώματα, αεροστεγανότητα σχεδόν μηδενική με ελεγχόμενο σύστημα εξαερισμού. Έτσι πετυχαίνουμε 85% χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με τους συμβατικούς τρόπους δόμησης.

Το παθητικό σπίτι πλεονεκτεί διότι :

  • εξοικονομεί ενέργεια και είσοδημα
  • προσφέρει εξαιρετική ποιότητα αέρα βελτιώνοντας τις δραστηριότητες
  • δεν αναπτύσονται υγρασίες και μούχλες
  • απαιτεί ελάχιστη ή μηδενική θέρμανση και ψύξη
  • έχει αυξανόμενη αξία σε σχέση με την συμβατική κατασκευή
  • μειώνονται τα αναπνευστικά προβλήματα και βελτιώνεται η υγίεια