Κουφώματα με Διπλή Υάλωση

Τα συνθετικά κουφώματα είναι μία κατηγορία η οποία πλεονεκτεί σε σχέση με τον ανταγωνισμό διότι:

  • είναι ενισχυμένα με θερμογαλβανισμένο χάλυβα και έχουν διπλά λάστιχα στεγάνωσης
  • είναι θερμοδιακοπτόμενα από την κατασκευή τους προσφέροντας άριστη θερμοηχομόνωση
  • με την προσθήκη argon ενισχύουν την θερμομόνωση
  • δεν αλλοιώνονται από τις ακτίνες του ήλιου, δεν διαβρώνονται, δεν απαιτούν βάψιμο και συντήρηση
  • δεν στρεβλώνουν και αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες
  • δεν έχουν αρμούς στις ενώσεις  διότι ενώνονται με θερμοκόλληση
  • είναι ανακυκλωσίμα