Κατοικία χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης με εξωτερική θερμομόνωση

Κατοικία χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης με εξωτερική θερμομόνωση σε τσιμεντοσανίδα – πετροβάμβακα πάχους 10εκ και διπλή στρώση γυψοσανίδας