Κατοικία χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης με εξωτερική θερμομόνωση σε τσιμεντοσανίδα - πετροβάμβακα πάχους 10εκ και διπλή στρώση γυψοσανίδας