κατασκευή περιπτέρου της εταιρείας Κούρτης το 2010