κατασκευή περιπτέρου της εταιρείας Elegance marble στο σύγχρονο κτίσμα το 2008