Κατασκευή όψης από τσιμεντοσανίδα με επένδυση ξύλου καθώς επίσης εσωτερικά χωρίσματα και επενδύσεις από γυψοσανίδα με μόνωση ορυκτοβάμβακα πάχους 8εκ