Ηχομόνωση

Η καλή ηχομόνωση ενός χώρου προσφέρει ευημερία, ηρεμία και ξεκούραση στον ανθρώπινο οργανισμό. Δυστυχώς, η ανάπτυξη του αστικού ιστού δεν έλαβε μέτρα για τον περιορισμό της ηχορύπανσης και οι περισσότερες κατασκευές έχουν ανεπαρκή μόνωση.

Ο ήχος μεταδίδεται μέσω του αέρα, των στερεών και υγρών στοιχείων. Οι δύο κατηγορίες μεταφοράς του θορύβου σε ένα κτίριο είναι μέσω του αέρα – αερόφερτος ήχος (πχ. ηχορύπανση που προέρχεται από το εξωτερικό του κτιρίου) και μέσω των δομικών στοιχείων του – κτυπογενής ήχος (πχ. Θόρυβος από γείτονες). Βασική προϋπόθεση για να αποφευχθούν αυτοί οι δύο τρόποι μετάδοσης του θορύβου είναι ένας καλά μονωμένος – κλειστός χώρος. Η αποτελεσματικότητα μιας ηχομονωτικής λύσης εξαρτάται από την αρχική μελέτη που θα γίνει από έναν εξειδικευμένο μηχανικό και από τη σωστή εφαρμογή της από ένα έμπειρο συνεργείο.

Με τον όρο ηχομόνωση εννοούνται τα μέτρα που λαμβάνονται για να μειωθεί η ηχομετάδοση και να δημιουργηθούν ικανοποιητικές συνθήκες ησυχίας σε ένα χώρο ανάλογα με τη χρήση του, δημιουργώντας ισορροπία με τους φυσικούς ήχους. Επιπρόσθετα, η ηχοαπορρόφηση είναι ένας άλλος παράγοντας που συμβάλει στη μείωση και εξασθένιση των ήχων μέσω απορρόφησης της ενέργειας που παράγουν. Η παραγόμενη ενέργεια απορροφάται μέσω των υλικών. Όσο καλύτερα είναι τα απορροφητικά υλικά πχ. Ινώδη, πορώδη κτλ. τόσο μεγαλύτερη ενέργεια απορροφάται και λιγότερη ανακλάται.

Συνήθη υλικά που χρησιμοποιούνται είναι διπλές και τριπλές στρώσεις γυψοσανίδας με ηχομονωτικές μεμβράνες και μονωτικά υλικά όπως πετροβάμβακα και ορυκτοβάμβακα. Επίσης, διάτρητες γυψοσανίδες, ξύλινα πάνελ  και άλλα συνεισφέρουν στην απορρόφηση και ηχομόνωση.

Η εταιρεία μας παρέχει λύσεις και τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή εξειδικευμένων ηχομονωμένων χώρων όπως studio ηχογράφησης, ραδιοτηλεοπτικά ή κινηματογραφικά studio, αίθουσες συνεδριάσεων, ξενοδοχεία αλλά και συμβατικών κτιρίων όπως κατοικίες.

Maxen Ηχομόνωση