Προφίλ

Η εταιρία maxen δραστηροποιείται από το 1997 με εξειδίκευση και διαχείριση έργων στην κτηριακή ‘’οικονομία’’ χρησιμοποιώντας σύγχρονα δομικά υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. Οι τομείς στους οποίους δραστηροποιείται είναι η προώθηση και κατασκευή συστημάτων ξηράς δόμησης, μονώσεων, παθητικών κατασκευών και προκατασκευών. Επιπρόσθετα παρέχει υπηρεσίες θερμογράφησης, μέτρησης αεροστεγανότητας και θερμοπερατότητας.

Iδρυτής της εταιρίας είναι o Ανδρέας Παπαδέλλης o  οποίος έχει εργαστεί ως  τεχνικός διευθυντής και ως διευθυντής πωλήσεων σε μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες. 

Eίναι πολιτικός μηχανικός και ενεργειακός επιθεωρητής, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στον χρονικό προγραμματισμό και στον δομοστατικό σχεδιασμό έργων, έχει δίπλωμα από το πρόγραμμα ΄΄Τεχνοσκόπιον΄΄ σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο στην διαχείριση τεχνολογίας και διαμόρφωσης της τεχνολογικής στρατηγικής σε επιχειρήσεις. 

Eίναι εξωτερικός συνεργάτης εγκεκριμένος εξεταστής φυσικών προσόπων της TÜV Hellas. Eίναι εκπαιδευτής σε θέματα εξοικονόμισης ενέργειας της ειδικότητας τεχνικός μονώσεων και συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού “Εργασίες ξηράς δόμησης” και “Μονωτές”.

Έχει παρακολουθήσει πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων όπως παθητικός σχεδιασμός, κτίρια μηδενικής κατανάλωσης, διασφάλιση ποιότητας, υγιεινή και ασφάλεια από το institution occupational health and safety. Eίναι μέλος του επιμελητηρίου GMICE της Αγγλίας ICE πολιτικών μηχανικών και κάτοχος εργολητικού πτυχίου δημοσίων έργων.

To 2016 η εταιρία maxen επεκτάθηκε με την συμμετοχή εταίρων αυξάνοντας τις υπηρεσίες της και τα έργα. Τα στελέχη της παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης σε θέματα εξοικονόμισης ενέργειας της ειδικότητας τεχνικός μονώσεων.