Εσωτερικές τοιχοποιίες και επενδυσεις με γυψοσανίδα και μόνωση ορυκτοβάμβακα καθώς και διακοσμητικές κατασκευές