Εσωτερική Θερμομόνωση

Μπορείτε να θερμομονώσετε εσωτερικά αμόνωτες εξωτερικές τοιχοποιίες , όπως τούβλα, σκυρόδεμα και πέτρα. Η εσωτερική επένδυση των τοίχων αποτελείται από μεταλλικό σκελετό γαλβανισμένης λαμαρίνας, που στερεώνεται στην οροφή και στο δάπεδο του κτιρίου.

Στο διάκενο μεταξύ του αμόνωτου τοίχου και του μεταλλικού σκελετού τοποθετούνται πλάκες φυσικού ορυκτοβάμβακα ή άλλου μονωτικού. Τέλος στον μεταλλικό σκελετό βιδώνεται η γυψοσανίδα και ακολουθεί το στοκάρισμα των αρμών και το βάψιμο της γυψοσανίδας.