Επένδυση με γυψοσανίδα και μεταλλικό σκελετό και μόνωση πετροβάμβακα ή ορυκτοβάμβακα