Επέκταση και ανακαίνιση σχολικού κτιρίου ξένων γλωσσών