Εξοικονομώ

Τι είναι η Ενεργειακή Αναβάθμιση;

Η ενεργειακή αναβάθμιση αφορά το σύνολο των εργασιών που γίνονται σε ένα κτίριο με σκοπό τη μείωση των ενεργειακών αναγκών του για θέρμανση και ψύξη. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Emissions) και παράλληλα βελτιώνεται το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου (Energy Footprint). Η αναβάθμιση αυτή μπορεί να μετρηθεί με την ενεργειακή επιθεώρηση, κατατάσσοντας το κτίριο σε μία από τις εννέα ενεργειακές κλάσεις (Α έως Η) στο ενεργειακό πιστοποιητικό (ΠΕΑ). Τα τελευταία χρόνια δίνεται η δυνατότητα επιδότησης του κόστους της ενεργειακής αναβάθμισης έως και 70% με τη συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα όπως το «Εξοικονομώ Ι» και «Εξοικονομώ ΙΙ».

Maxen Ενεργειακή Αναβάθμιση

Γιατί να επιλέξω να κάνω Ενεργειακή Αναβάθμιση στο ακίνητό μου;

Με την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου μπορείτε να επωφεληθείτε από τα παρακάτω:

 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής σας. Το σημαντικότερο όλων είναι η θερμική άνεση που μπορείτε να προσφέρετε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας. Η εξάρτηση σας από τις τιμές των καυσίμων και την επιθυμία των γειτόνων σας για θέρμανση θα σταματήσει.
 • Εξοικονόμηση χρημάτων. Η εξοικονόμηση ενέργειας σας προσφέρει οικονομία στην τσέπη σας για τη θέρμανση και ψύξη του κτιρίου σας σε βάθος χρόνου.
 • Προστασία του ακινήτου σας. Τα κτίρια με την πάροδο των ετών παρουσιάζουν προβλήματα και κατασκευαστικές αστοχίες. Είναι μία καλή ευκαιρία να διορθώσετε τα περισσότερα από αυτά και να προστατέψετε το κτίριο σας από περεταίρω επιδείνωση των φθορών.
 • Αναβάθμιση της αξίας του ακινήτου σας. Ένα βασικό πακέτο ενεργειακής αναβάθμισης του ακίνητου σας με επαρκή μόνωση, θερμομονωτικά κουφώματα και σύγχρονο σύστημα θέρμανσης προσδίδει μεγάλη προστιθέμενη επενδυτική αξία σε αυτό.
 • Προστασία του περιβάλλοντος. Με την εξοικονόμηση ενέργειας συνεισφέρετε στη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα στο περιβάλλον και τη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.

 

Τι χρειάζομαι για να ξεκινήσω την Ενεργειακή Αναβάθμιση;

Είναι πολύ σημαντικό να επιλέξετε μία κατάλληλη εταιρία ή συνεργείο εφαρμογής της ενεργειακής αναβάθμισης. Οι εργασίες οι οποίες θα εκτελέσει είναι οι παρακάτω:

 1. Αποτύπωση του κτιρίου.
 2. Μελέτη για τον προσδιορισμό των απαιτούμενων ενεργειακών παρεμβάσεων.
 3. Κοστολόγηση των εργασιών.
 4. Υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης.

Ποιες είναι οι βασικές Ενεργειακές επεμβάσεις σε ένα κτίριο;

 1. Εξωτερική ή Εσωτερική Θερμομόνωση τοίχων

Οι τοίχοι αποτελούν βασικό δομικό στοιχείο του κτιρίου που καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τις θερμικές ανάγκες του (περίπου το 40% των απωλειών). Η θερμομόνωσή τους συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη και μπορεί να εφαρμοστεί εσωτερικά ή εξωτερικά.

 1. Μόνωση ταράτσας (Θερμομόνωση και Υγρομόνωση)

Το δώμα αποτελεί ευπαθές δομικό στοιχείο σε ένα κτίριο. Καταπονείται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλο σημείο από τα καιρικά φαινόμενα και αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα κτίριο συνεισφέροντας στο 20% των συνολικών απωλειών. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζεται υγρασία από την ταράτσα λόγω της έντονης καταπόνησης και έκθεσης στα καιρικά φαινόμενα.

 1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Η αντικατάσταση των παλαιών εξωτερικών κουφωμάτων με σύγχρονα, ενεργειακά κουφώματα με πιστοποιημένες ιδιότητες κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική. Η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται μπορεί να φτάσει σε ποσοστό το 20%, ανάλογα τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, τον προσανατολισμό του κτιρίου, το υψόμετρο, την παλαιότητα της κατασκευής, τις μονώσεις που έχουν εφαρμοστεί και το κλίμα της περιοχής. Το φαινόμενο εμφάνισης συμπύκνωσης υδρατμών στους υαλοπίνακες το χειμώνα, εξαλείφεται με την αντικατάσταση ενεργειακών υαλοπινάκων.

 1. Αναβάθμιση Συστήματος Θέρμανσης – Ψύξης και Ζεστού Νερού Χρήσεις

Σε περίπτωση που το σύστημα θέρμανσης ή ψύξης στο κτίριό σας είναι παλαιό τότε σίγουρα χρήζει αναβάθμισης, ανεξαρτήτως του τύπου του (κεντρικό ή αυτόνομο). Τα νέα συστήματα είναι πολύ πιο αποδοτικά εφόσον συνδυάζονται από περιορισμό απωλειών των προαναφερθέντων ενεργειακών επεμβάσεων. Η αντικατάσταση του ηλιακού θερμοσίφωνα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας αναβαθμίζοντας το ακίνητο σε μία ενεργειακή κατηγορία.