Ενεργειακή Αναβάθμιση

Η ενεργειακή αναβάθμιση αφορά εργασίες που αναβαθμίζουν το ακίνητο από μία έως εννέα ενεργειακές κλάσεις βελτιώνοντας ταυτόχρονα την αισθητική του, το εσωτερικό κλίμα μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.