Ανακαινίσεις

Σε πολλά έργα λόγω εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης προκύπτουν επιπρόσθετες για τον κύριο του έργου εργασίες. Η εταιρία μας αναλαμβάνει τις υπερσυμβατικές εργασίες με κόστος χαμηλό και με άριστη ποιότητα κατασκευής η οποία συνοδεύεται με εγγυήσεις. Η maxen καθιερώθηκε ν  αναλαμβάνει εξολοκλήρου ανακαινίσεις οι οποίες αφορούν την ενεργειακή ανακαίνιση και την εσωτερική ανακατασκευή – διακόσμηση.

Επέκταση και ανακαίνιση σχολικού κτιρίου ξένων γλωσσών

Λεπτομέρειες