Εξωτερική θερμομόνωση με γραφιτούχα πολυστερίνη- εσωτερικές τοιχοποιίες από γυψοσανίδα και οροφές διακοσμητικές