Εξωτερική θερμομόνωση με διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 7εκ και εσωτερική θερμομόνωση με μία στρώση ορυκτοβάμβακα και μία διογκωμένης πολυστερίνης συνολικού πάχους 10εκ με γυψοσανίδα