Εξωτερική θερμομόνωση με διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη πάχους 8εκ - εσωτερικές τοιχοποιίες, επενδύσεις και οροφές από διπλές και τριπλές στρώσεις γυψοσανίδας με μόνωση