Εξωτερική θερμομόνωση - εσωτερικές τοιχοποιίες από γυψοσανίδες καθώς και οροφές με μόνωση ορυκτοβάμβακα