Εξωτερική Θερμομόνωση με πολυστερίνη στην Ηλιούπολη

  • Εύκαμπτα πλαστικά γωνιόκρανα στις καμάρες
  • Πλαστικές σκοτίες στην πίσω του κτιρίου
  • Νεροσταλάκτες στην κάτω άκρη των εξωστών
  • Πλαστικά γωνιόκρανα στις ακμές των υποστυλωμάτων και στις υπόλοιπες γωνίες του κτιρίου