Εξωτερική Θερμομόνωση

Γνωρίζοντας την διαδικασία εφαρμογής εξωτερικής θερμομόνωσης σας παραθέτουμε συμβουλές που χρήζουν περισσότερο προσοχή για την επιτυχή ολοκλήρωση του συστήματος:
  • Επιλογή κατάλληλης εταιρίας ή συνεργείου εφαρμογής
  • Εγγύηση “καλής εκτέλεσης εργασιών” από τoν “εφαρμοστή”

Συνιστάται επίσης προσοχή:

  • Να εξεταστεί το κτιρίο ως προς την παλαιότητα του, την περιοχή, τον προσανατολισμό, και την χρήση του
  • Να εξεταστεί το Υπόβαθρο στο οποίο θα θερμομονώσουμε
  • Nα βεβαιωθεί ότι τοποθετήθηκαν όλα τα παρελκόμενα υλικά
  • Nα βεβαιωθεί η τοποθέτηση βελοειδών πλέγμα