Εξωτερική Θερμομόνωση

Γνωρίζοντας τη διαδικασία εφαρμογής εξωτερικής θερμομόνωσης είναι πολύ σημαντική η επιλογή κατάλληλης εταιρίας ή συνεργείου εφαρμογής. Συνιστάται επίσης προσοχή:
  • Να εξεταστεί το κτιρίο ως προς την παλαιότητα του, την περιοχή, τον προσανατολισμό, και την χρήση του
  • Να εξεταστεί το Υπόβαθρο στο οποίο θα θερμομονώσουμε
  • Nα βεβαιωθεί ότι τοποθετήθηκαν όλα τα παρελκόμενα υλικά
  • Nα βεβαιωθεί η τοποθέτηση βελοειδών πλεγμάτων