Εξωτερική θερμομόνωση – Εσωτερικές τοιχοποιίες από γυψοσανίδες καθώς και οροφές με μόνωση ορυκτοβάμβακα