Εφαρμογή μεθόδου supafill

Πριν την εφαρμογή της μόνωσης, αφού επιβεβαιωθεί η δυνατότητα εμφύσησης του υλικού μέσω ειδικού ενδοσκοπίου, πρέπει να μετρηθούν και να αριθμηθούν οι τοίχοι που διαθέτουν διάκενο. Σε περίπτωση ύπαρξης μπαζών ή άλλων δομικών στοιχείων η επαρκής πλήρωση του  διακένου θα γίνει με δυσκολία και απαιτείται η χρήση περισσότερων οπών. Σε περίπτωση που το διάκενο είναι μικρότερο από 5 εκατοστά, δεν μπορεί να γίνει η διοχέτευση του υλικού.

Η ενδιάμεση μόνωση με το σύστημα της εμφύσησης κάνει χρήση αυτού του κενού, το οποίο κυμαίνεται από επτά (7) μέχρι οκτώ (8) εκατοστά. Επιτυγχάνεται η πλήρωση του με κατάλληλο εξοπλισμό, μέσω οπών διαμέτρου 25 χιλιοστών οι οποίες  γίνονται άνα 1,5 m2 επιφάνειας κατά μέσο όρο, ανάλογα με τις διαστάσεις της επιφάνειας. Η διανομή και διάχυση του μονωτικού υλικού με πεπιεσμένο αέρα, διευκολύνει την ολική πλήρωση του διακένου, επιτυγχάνοντας ένα ενιαίο μονωτικό στρώμα πάχους 7 ή 8 εκατοστών, όσο δηλαδή και το κενό μεταξύ των τοίχων.

Το υλικό είναι φυσικός ορυκτοβάμβακας κατάλληλο για πλήρωση των διάκενων της εξωτερικής τοιχοποιίας για θερμομόνωση.

Κυριότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου

1.            Είναι φυσικό προιόν

2.            Τοποθετείται μετά  την αποπεράτωση της τοιχοποιίας χωρίς φύρα

4.            Είναι εντελώς άοσμο, άφλεκτο, αμετάβλητο χρονικά

5.            Επιτρέπει στους τοίχους να αναπνέουν

6.            Δεν συντηρεί μούχλα, τρωκτικά ,έντομα, μύκητες

7.            Παραμένει αναλλοίωτο για όλη τη διάρκεια της ζωής του κτιρίου

8.            Είναι φθηνότερο από τα συνηθισμένα ευρέως χρησιμοποιούμενα μονωτικά υλικά