Διπλός σκελετός με 15εκ μόνωση αποτελούμενος από τσιμεντοσανίδα στην εξωτερική όψη και διπλή άνθυγρη γυψοσανίδα στην εσωτερική