Εξωτερική θερμομόνωση με διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη πάχους 8εκ

Εξωτερική θερμομόνωση με διογκωμένη γραφιτούχα πολυστερίνη πάχους 8εκ – εσωτερικές τοιχοποιίες, επενδύσεις και οροφές από διπλές και τριπλές στρώσεις γυψοσανίδας με μόνωση